Conceptes a treballar

Al document inferior trobareu un breu resum de cadascun dels conceptes que us proposem treballar amb les activitats relacionades, els objectius que hi apareixen reflectits i una sèrie de temes i/o projectes on incloure’ls.

física i química a primària

concepte objectius
1 Els estats físics de la matèria 1 2  4
2 Les solucions 1 2  4
3 Discontinuïtat de la matèria – els àtoms 1  4
4 Massa, volum i densitat 1 2 3 4
5 El canvi químic 1 2  4
6 Cinemàtica  2 3 4
7 1a llei de Newton – la inèrcia 1 2  4
8 2a llei de Newton  2 3 4
9 3a llei de Newton – acció i reacció 1 2  4
10 Energia: conservació i transformació 1 2 3 4
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s