Física

En aquesta secció trobareu activitats pròpies del camp de la física. Activitats que estudien els canvis que pateix la matèria sense que se’n vegi afectada la seva composició.

  1. Cinemàtica
  2. 1a llei de Newton – La inèrcia
  3. 2a llei de Newton
  4. 3a llei de Newton – Acció-Reacció
  5. Energia: conservació i transformació
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s