6 Cinemàtica

Fonament teòric

La cinemàtica estudia el moviment dels objectes. El moviment és el canvi de posició respecte d’un punt de referència en un interval de temps determinat.

La trajectòria és el camí seguit per l’objecte i el desplaçament és la distància (en línia recta) entre els punts inicial i final.

La velocitat és la relació entre l’espai recorregut i el temps emprat.

Activitats

  1. Càlcul de velocitats amb nens (córrer) pdf-logo word-logo
  2. Trajectòria vs desplaçament (utilitzant Google Maps) pdf-logo word-logo
  3. Treball amb trens. Càlculs de velocitats mitjanes a partir dels horaris. Discernir entre direcció i sentit. pdf-logo word-logo
  4. Caiguda lliure. Veure la no dependència de la massa. pdf-logo word-logo

On treballar-ho

  1. Transport
  2. Esports
  3. El temps (el vent)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s