4 Massa, volum i densitat

Fonament teòric

La massa és la quantitat de matèria i es mesura en quilograms (kg). El volum són les dimensions de la matèria i es mesura en metres cúbics (m3) o litres (L).

La densitat és la relació entre la quantitat de matèria (massa) i el volum que aquesta ocupa.

Activitats

  1. Mesurar masses i volums. pdf-logo word-logo
  2. Vaixells amb ampolles. Flotabilitat. pdf-logo word-logo
  3. Densitats – Joc de les ampolles. pdf-logo word-logo
    1. Amb ampolles transparents i plenes de diferents materials tenim la mateixa massa. L’alumne veu el diferent volum que ocupa.
    2. Amb ampolles pintades de negre i plenes de diferents materials i per tant amb diferent massa. L’alumne observa la diferent massa tot i ocupar el mateix volum

On treballar-ho

  1. Transport marítim
  2. El mar
  3. Càlculs matemàtics (divisió) a partir de 4t.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s